Jump to content
hlBot_banner_2 hlBot_banner_1 hlBot_banner_1

Prezentacja HLBot.net


Recommended Posts

  • Administrators

  Ostatnia aktualizacja: 30.05.2022
@Premium @Użytkownik

Tl2KFKt.png

jHn3nW4.png

 

 

 

lAMBTN1.png

mtfRwIY.png

Automatyczne atakowanie

1. Automatyczna rotacja
2. Zmieniaj spoty
3. Teleportuj między spotami
4. Prędkość rotacji oraz co ile sekund ma zmieniać spota
5. Minimalna ilość potworów do zastania na spocie
6. Lista spotów

image.png
 

FgL6qAC.png

1O0UNLN.png

Automatyczne używanie pelerynki.

1. Minimalna prędkość używania peleryny
2. Maksymalna prędkość używania peleryny.
3. Tryb pelerynki: Normalny (Zwykłe używanie pelerynki)
4.  Tryb pelerynki: Moblock (Teleportuje wizualnie moby pod postać)
5. Tryb pelerynki: Mega (Teleportuje się po spocie przyciągając moby z dalszych obszarów)

(Na lepiej zabezpieczonych serwerach może nie działać)
(Na lepiej zabezpieczonych serwerach może być wykrywany przez system logów)

6. Miejsce na włożenie pelerynki
(Jeżeli nie włożysz peleryny serwerowej bot będzie używał Waithacka do przyciągania mobów)
7. Ilość mobów od ilu ma używać pelerynki

oldHWE71xV.png

FgL6qAC.png

djssyUd.png

Przyśpieszone zadawanie obrażeń hitami.
(Działanie Waithacka jest w pełni zależne od zabezpieczeń serwera)
(Na lepiej zabezpieczonych serwerach może być wykrywany przez system logów)

Można wybrać jakie cele ma atakować waithack
1.  Potwory
2. Bossy
 3. Metiny
4. Inne (Dodajemy cele, na które ma działać Waithack)


5. Prędkość atakowania (w sekundach)
6. Zasięg atakowania
7. Rysuj linie w grze
8. Nie atakuj celów w ścianach
9. Zasięgowy waithack(Teleportuje do celów i je bije)
10. Maksymalna ilość potworów do atakowania.
11. Nie zadawaj obrażeń zwykłymi atakami (Zwykłe hity nie działają, zadajemy obrażenia tylko poprzez Waithacka)
12.  Zwiększ ilość potworów do bicia przy zwykłych atakach

Standardowo metin ogranicza ilość bitych celów do 16.
Funkcja ta pozwala na zadawanie obrażeń wszystkim celom w zasięgu ataku.

Spoiler

 

pywfpX9.gif qaJoNEv.gif

13. Lista potworów które waithack ma bić w przypadku zaznaczenia opcji Inne(4)
image.png

FgL6qAC.png

AVaVhsz.png

Przyśpieszone zadawanie obrażeń hitami na zaznaczony cel
(Działanie Ataku na Cel jest w pełni zależne od zabezpieczeń serwera)
(Na lepiej zabezpieczonych serwerach może być wykrywany przez system logów)

1. Prędkość atakowania (w sekundach)
2. Zasięgowe atakowanie celu
3.  Nie zadawaj obrażeń zwykłymi atakami 

(Zwykłe hity nie działają, zadajemy obrażenia tylko poprzez Atak na cel)

image.png

FgL6qAC.png

mRJkWMN.png

Automatyczne używanie potek w zależności od ustawionego %.


1. Procent od ilu ma używać mikstury.
2. Miejsce na miksturę uzupełniającą życie
3. Miejsce na miksturę uzupełniającą mane.
4. Miejsce na setki.

image.png

FgL6qAC.png

5DFLYGh.png

Automatyczne podnoszenie przedmiotów.

1. Podnoś pojedynczo
(Podnosi po 1 przedmiocie co wyznaczony czas(9))
2. Używaj "Z"
(Bot będzie używał klawisza Z)
3. Podchodź po przedmioty
(Bot będzie podchodził po przedmioty)
4. Podchodź po przedmioty szukając poprawnej drogi(opcja eksperymentalna)
(Bot będzie podchodził po przedmioty omijając góry)
5. Podnoś przedmioty zasięgowo
(Na lepiej zabezpieczonych serwerach może nie działać)
(Na lepiej zabezpieczonych serwerach może być wykrywany przez system logów)

(Bot będzie teleportował się do przedmiotów i podnosił)
6 Podnoś tylko przedmioty z listy
(Bot będzie podnosił przedmioty wyłącznie z listy)
7. Ignoruj przedmioty z listy
(Bot będzie podnosił wszystkie przedmioty oprócz tych z listy)
8. Podnoś tylko swoje przedmioty
(Bot nie będzie próbował podnosić cudzych przedmiotów)
9.Prędkość podnoszenia przedmiotów(w sekundach)
10. Zasięg podnoszenia przedmiotów

image.png

FgL6qAC.png

46snzfg.png
1. Nie odpychaj potworów
2. Nie odpychaj graczy
3. Zwiększ zasięg odpychania

(Na lepiej zabezpieczonych serwerach może nie działać)
4. Zasięg zwiększonego odpychania
image.png

FgL6qAC.png

MxpSbCt.png
(Na lepiej zabezpieczonych serwerach może nie działać)
(Na lepiej zabezpieczonych serwerach może być wykrywany przez system logów)

Możliwość przechodzenia przez wybrane obiekty:
1. Potwory / Bossy
2. Gracze
3. Metiny
4. NPC
5. Obiekty
6. Teren
7. Inne

image.png

FgL6qAC.png

4OuJN6m.png
(Na lepiej zabezpieczonych serwerach może nie działać)
(Na lepiej zabezpieczonych serwerach może być wykrywany przez system logów)

Boosta używamy poprzez wciśnięcie SHIFT + W

1. Prędkość teleportacji (w sekundach)
2. Zasięg teleportacji co wyznaczony czas

image.png

SpacerBIG.png

fishbot.png
Fishbot jest dodawany tylko na niektóre serwery według naszego uznania.
Lista serwerów na których jest fishbot znajduje się > TUTAJ <
Pełny opis działania fishbota znajduje się  > TUTAJ <

uXONPmUKr0.png

FgL6qAC.png

Clrklj0.png

Automatyczna zmiana kanałów.

1. Zmień CH po zakończeniu trasy farmbota
(Po zaznaczeniu tej opcji bot zmieni CH gdy trasa w farmbocie dobiegnie końca)
2. Poczekaj po sprawdzeniu wszystkich kanałów
(Bot odczeka wyznaczony czas(5) gdy dojdzie do końca wyznaczonych kanałów(8))
3. Zmień kanał gdy cel zniknie.
(Bot zmieni CH gdy zniknie cel który został wyznaczony przez farmbota)
4. Ile sekund czekać przed zmianą kanału.
(Bot odczeka wyznaczony czas zanim zmieni kanał)
5. Ile sekund czekać po zakończeniu sekwencji farmbota
(Bot odczeka wyznaczony czas gdy trasa na farmbocie dobiegnie końca)
6. Używaj serwerowej zmiany kanału
(Bot będzie używał komendy serwera do zmiany kanału)
7. Prędkość zmiany kanałów
(Co ile bot ma zmieniać kanał(w sekundach))
8. Kolejność zmiany kanałów.

image.png

FgL6qAC.png

MIfIRw9.png

Automatyczne logowanie i relogowanie.

1. Po jakim czasie od wylogowania ma się zalogować na postać (w sekundach)
2. Przelogowanie

image.png

FgL6qAC.png

G5Edp0N.png

SJWpKvy.png

1. Zasięg farmbota (Wymaga zaznaczonej opcji "Ogranicz farmbota do zasięgu")
2. Ile czekać po zabiciu celu (w sekundach, wymaga zaznaczonej opcji "Czekaj po zabiciu celu")


Możliwość wyboru co ma farmbot atakować.
1. Moby
2. Bossy
3. Metiny
4. Inne

(Tylko cele dodane do listy)
5. Kopacz

6. Teleportuj do celu zamiast podchodzić
7. Teleportuj do wyznaczonych punktów na trasie zamiast podchodzić

8. Czekaj po zabiciu celu
(Bot odczeka wyznaczony czas(18) po zabiciu celu)
9. Ogranicz farmbota do zasięgu
(Farmbot będzie szukał celów do bicia w wyznaczonym obszarze(17)
10. Szukaj poprawnej drogi do celu(opcja eksperymentalna) 
(Bot będzie omijał góry podchodząc do celu)
11. Nie atakuj zajętych już celów
(Bot będzie omijał cele które bije już inny gracz)
12. Nie atakuj celów w ścianach
13. Rysuj linie w grze

(Bot narysuje trase 3D)
14. Podchodź do celu bez atakowania go
(Bot podejdzie do celu ale go nie będzie bił(Można połączyć z waithackiem)
15. Odwróć nagraną trasę po jej zakończeniu
(Gdy trasa dobiegnie końca bot zawróci i pobiegnie do początku przez każdy punkt na trasie)
16. Lista celów do bicia
17. Obszar szukania celów

(Obszar jest wyznaczony od punktów na mapie)
18. Ile sekund czekać po zabiciu celu
(działa tylko gdy jest zaznaczona opcja nr. 8)
19. Ile czekać przed teleportacją do następnego punktu na trasie
20. Priorytet
Klikamy myszką i przesuwamy w górę lub dół aby zmienić priorytet wybranego celu.
(Możliwość wyboru które cele ma bot atakować w pierwszej kolejności[metiny/bossy/moby])

21. Mapa
Można po mapie klikać myszką aby zapisać punkty do trasy farmbota.
A. Po aktywacji nagrywania bot zacznie rejestrować ruch naszej postaci i naniesie trasę na mapę
B. Co ile zapisywać pozycję(w sekundach)
C. Szukaj poprawnej drogi do celu
D. Możliwość powiększania i zmniejszania mapy

image.pngimage.png

FgL6qAC.png

bcoRlMq.png

Automatyczne używanie wybranych skilli.

1. Używaj konia
(Bot będzie schodził z konia aby aktywować skille a następnie na niego wróci)
2. Szybkie aktywowanie skilli (bez animacji)
(Działa wyłącznie na skillach buffujących)
(Na lepiej zabezpieczonych serwerach może nie działać)
3. Wybór które skille ma bot używać

image.png

FgL6qAC.png

nFHPopD.png
Aby dodać dopalacze należy je przenieść z ekwipunku

1. Czas co jaki ma używać danego dopalacza(w sekundach)
2. Automatyczne używanie wybranego dopalacza po wstaniu.

image.png

FgL6qAC.png

QwLFsVG.png

Automatyczne używanie marmurków polimorfi.

1. Używaj przemiany podczas skilli
2. Używaj przemiany podczas farmbota
3. Miejsce na marmur polimorfi

FbxUwIQdYZ.png 

FgL6qAC.png

AS.png
(Na lepiej zabezpieczonych serwerach może nie działać)
(Na lepiej zabezpieczonych serwerach może być wykrywany przez system logów)

1. Wartość prędkości ataku
image.png

FgL6qAC.png

MS.png
(Na lepiej zabezpieczonych serwerach może nie działać)
(Na lepiej zabezpieczonych serwerach może być wykrywany przez system logów)


1. Wartość prędkości ruchu
image.png

FgL6qAC.png

Anty upadanie.png
(Na lepiej zabezpieczonych serwerach może nie działać)

1. Twoja postać nie jest odpychana
2. Twoja postać nie upada
3. Twoja postać wizualnie nie otrzymuje ataków od przeciwników

(Gdy będąc na marmurze otoczą cię moby to dzięki tej funkcji nie zostanie zablokowany twój atak)

image.png

FgL6qAC.png

Auto wstawanie.png

Automatyczne wstawanie po śmierci.

1. Do ilu % zdrowia czekać
(Bot poczeka do wyznaczonego poziomu zdrowia zanim wznowi działanie funkcji)
2. Używaj konia
(Bot po zrespieniu się, wejdzie na konia)
3. Uciekaj od potworów
(Bot będzie się teleportował na małym obszarze aby uniknąć obrażeń od mobów)
4. Przywołaj konia po wstaniu
(Bot przywoła wyznaczonego(5) wierzchowca)
5. Miejsce na wstawienie pieczęci wierzchowca
image.png

FgL6qAC.png

1qe16aX.png

Automatyczne buffowanie swoich postaci.

1. Prędkość sprawdzania buffów i chodzenia za celem (w sekundach)
(Bot co wyznaczony czas(1) będzie sprawdzał czy na wskazanym celu są buffy i buffował jeżeli nie ma)
2. Wybór skilli buffujących jakie ma używać
3. Szybsze używanie buffa (bez animacji)
4. Chodź za celem
5. Lista postaci do buffowania

image.png

FgL6qAC.png

2tc1JlP.png

Automatyczne wykonywanie nagranych czynności
Bot powtarza dokładnie to co zostało nagrane, dokładnie w tych samych czasach co zostało nagrane.
Musisz być na tej samej mapie co zostało nagrane.


1. Bot nagrywa określone czynności takie jak:
- Klikanie na npc
- Wybór opcji w queście u npc
- Wysyłanie komendy
- Przeciąganie przedmiotu na npc

2. Co jaki czas wykonywać całe nagranie (w sekundach)
3. Oddaj z teleportacja

(Bot będzie teleportował się do npc aby przeciągnąć na niego item)
4. Kliknij npc z teleportacją
(Bot będzie teleportował się do npc aby na niego kliknąć)
image.png

FgL6qAC.png

NsFPfmV.png
Funkcja ta zmienia IP w obrębie danego klienta gry.


1. Odświeża liste plików znajdujących się w folderze proxy
2. Lista plików która znajduje się w folderze

 Pełny opis działania proxy znajdziesz > TUTAJ < 

image.png

FgL6qAC.png

ry8FAsQ.png
6RJ6I5x.png
(Na lepiej zabezpieczonych serwerach może nie działać)

Automatyczne wykrywanie GM jeżeli pojawi się w zasięgu renderowania

Tryby wykrywania GM'a są następujące:
1. Dźwięk
2. Informacja na czat 
3. Powiadomienie
4. Wyloguj 
5. Zamknij grę
6. Zmień kanał
7. Zastopuj wszystkie funkcję
8. Podświetl okno gry
9. Pokaż okno gry
(Jeżeli gra jest zminimalizowana to po wykryciu gma okno się przywróci)
10. Lista administracji w przypadku gdy w nicku nie mają [ ]

image.png

FgL6qAC.png

TzavFP7.png

Automatyczne wykrywanie graczy jeżeli pojawią się w zasięgu renderowania

Tryby wykrywania gracza są następujące:
1. Dźwięk
2. Informacja na czat 
3. Powiadomienie
4. Wyloguj 
5. Zamknij grę
6. Zmień kanał
7. Zastopuj wszystkie funkcję
8. Podświetl okno gry
9. Pokaż okno gry
(Jeżeli gra jest zminimalizowana to po wykryciu gracza okno się przywróci)
10. Lista osób których funkcja ma NIE wykrywać

image.png

FgL6qAC.png

ok16Q5K.png

Automatyczne wykrywanie metinów jeżeli pojawi się w zasięgu renderowania

Tryby wykrywania metinów są następujące:
1. Ikona metina z lewej strony ekranu
2. Dźwięk
3. Informacja na czat
4. Powiadomienie
5. Podświetl okno gry
6. Pokaż okno gry
7. Rysuj linie do celu

image.png

FgL6qAC.png

TaM7Xuv.png

Automatyczne wykrywanie bossów jeżeli pojawią się w zasięgu renderowania

Tryby wykrywania bossów są następujące:
1. Ikona bossa z lewej strony ekranu
2. Dźwięk
3. Informacja na czat
4. Powiadomienie
5. Podświetl okno gry
6. Pokaż okno gry
7. Rysuj linie do celu
image.png

FgL6qAC.png

psQB9Ye.png

Automatyczne wykrywanie rudy jeżeli pojawią się w zasięgu renderowania

Tryby wykrywania rudy są następujące:
1. Ikona rudy z lewej strony ekranu
2. Dźwięk
3. Informacja na czat
4. Powiadomienie
5. Podświetl okno gry
6. Pokaż okno gry
image.png

FgL6qAC.png

pCqvkz1.png

Automatyczne wykrywanie rzeczy z listy jeżeli pojawi się w zasięgu renderowania

Tryby wykrywania są następujące:
1. Ikona z lewej strony ekranu
2. Dźwięk
3. Informacja na czat
4. Powiadomienie
5. Podświetl okno gry
6. Pokaż okno gry
7. Rysuj linie do celu
8. Lista celów które ma wykrywać

image.png

FgL6qAC.png

ZCdZ6d5.png

Automatyczne powiadomienie o PW jeżeli ktoś napisze
Tryby wykrywania PW są następujące:
1. Dźwięk
2. Informacja na czat
3. Powiadomienie
4. Wyloguj 
5. Zamknij grę
6. Zmień kanał
7. Zastopuj funkcję
8. Podświetl okno gry
9. Pokaż okno gry
image.png

FgL6qAC.png

UqRGxJG.png

Automatyczne wykrywanie teleportacji
Tryby wykrywania TP są następujące:
1. Dźwięk
2. Informacja na czat
3. Powiadomienie
4. Wyloguj 
5. Zamknij grę
6. Zmień kanał
7. Zastopuj funkcję
8. Podświetl okno gry
9. Pokaż okno gry
image.png

FgL6qAC.png

wykr smierci.png

Automatyczne wykrywanie śmierci naszej postaci
Tryby wykrywania śmierci są następujące:
1. Dźwięk
2. Informacja na czat
3. Powiadomienie
4. Wyloguj 
5. Zamknij grę
6. Zmień kanał
7. Zastopuj funkcję
8. Podświetl okno gry
9. Pokaż okno gry

oQFqa6UN9U.png

SpacerBIG.png

wykr chatu.png

Automatyczne wykrywanie wyznaczonych słów na czacie
Słowa muszą być oddzielone przecinkiem

Tryby wykrywania są następujące:
1. Dźwięk
2. Informacja na czat
3. Powiadomienie
4. Wyloguj 
5. Zamknij grę
6. Zmień kanał
7. Zastopuj funkcję
8. Podświetl okno gry
9. Pokaż okno gry

image.png

SpacerBIG.png

iObXtiq.png

gL2iUmo.png

Auto otwieranie przedmiotów co określoną liczbę sekund.

1. Prędkość otwieracza (w sekundach)

image.png

FgL6qAC.png

xYoPxq0.png

Manager ekwipunku

1. Podaj nazwę przedmiotu
2.  Ile przedmiotów wyrzucić (0 = wszystkie)
3. Ile przedmiotów sprzedać (0 = wszystkie)

(Musi być otworzony handlarz)
4. Ile przedmiotów otworzyć (0 = wszystkie)
5. Podaj ilość paczek
6. Podaj ilość przedmiotów w paczce
7.  Podaj maksymalną ilość przedmiotów w stacku
8. Miejsce na włożenie przedmiotu do ulepszania(12)

Można ulepszać wybrany przedmiot z listy za pomocą:
9. Kowal
10. Kowal DT

(Trzeba być po piętrze z kowalem)
11. Kowal gildyjny
12. Przedmiot specjalny(8)

13. Ile razy próbować ulepszać
14. Lista wszystkich przedmiotów w ekwipunku

image.png

FgL6qAC.png

RshdznG.png

Rozdawanie punktów statystyk oraz skilli.

1. Rozdaje wszystkie dostępne punkty w wybraną statystykę
2. Rozdaje 1 punkt w wybrany skill
3. Rozdaje wszystkie dostępne punkty w wybrany skill

image.png

FgL6qAC.png

AnbqwOB.png

Możliwość usunięcia renderowania danych elementów w grze.

1. Teren
2. Obiekty
3 Woda
4. Chmury
5. Drzewa
6. Niebo
7. Potwory
8. NPC
9. Gracze
10. Zoom

(Włącza i wyłącza limit oddalania kamery)
image.png

FgL6qAC.png

P0bpDvp.png
(Działa tylko na podstawowym systemie gildii)

Automatyczne oddawanie expa do gildii.

1. Od ilu % expa ma oddawać do gildii
2. Co jaki czas(w sekundach) ma oddawać expa

image.png

FgL6qAC.png

Rm80OV3.png
(Działa tylko na podstawowym systemie gildii)

Automatyczne tworzenie gildii na serwerze.
image.png

FgL6qAC.png

W1hdDQy.png

Automatyczne wysyłanie wiadomości

1.  Minimalny czas wysyłania wiadomości
2. Maksymalny czas wysyłania wiadomości
3. Wysyłaj wiadomość na normalnym czacie
4. Wysyłaj wiadomość na wołaj

image.png

FgL6qAC.png
78WgDmD.png

Automatyczne czytanie KU.

1. Co ile czytać książkę ( w sekundach)
2. Miejsce na rade pustelnika
3. Miejsce na zwój egzorcyzmu
4. Miejsce na książkę umiejętności

image.png

FgL6qAC.png

Hv0t1BB.png
(Na lepiej zabezpieczonych serwerach może nie działać)
(Na lepiej zabezpieczonych serwerach może być wykrywany przez system logów)


Teleportowanie do zapisanych pozycji w obrębie jednej mapy
LPM - Teleportacja
PPM - Zapisanie pozycji

image.png

FgL6qAC.png

ihQQuP5.png
(Na lepiej zabezpieczonych serwerach może nie działać)
(Na lepiej zabezpieczonych serwerach może być wykrywany przez system logów)

Teleportowanie do wskazanego miejsca na mapie.
1.  Teleportuj się używając pathfindingu(opcja eksperymentalna)
(Opcja przydatna gdy na serwerze zablokowany jest wallhack)
2. Biegnij do celu zamiast teleportacji

image.png

FgL6qAC.png


nrUDV9p.png
(Na lepiej zabezpieczonych serwerach może być wykrywany przez system logów)

Można miksować wszystko.
Prędkości nie da się zmienić, bonusy nie przeskakują.


1. Włącz/wyłącz wszystkie strony w switchbocie
2. Miejsce na przedmiot do miksowania
3. Miejsce na zmianke bonusów
4. Strony z przedmiotami do miksowania, można dodawać w nieskończoność
5. Lista zapisanych szablonów bonusów
6. Wybieranie bonusu

image.png

FgL6qAC.png

ustawienia.png

1. Zapisz ustawienia
2. Usuń ustawienia
3. Odśwież listę zapisanych ustawień
4. Używaj globalnych ustawień

(Bot automatycznie będzie zapisywał każdą zmianę w funkcjach oraz będzie je wczytywał przy ponownym włączeniu bota)
5. Nadpisz ustawienia
6. Wczytaj ustawienia

image.png

SpacerBIG.png

1fCr9r2.png

  • Plus 5
  • Love 3
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...