Jump to content
hlBot_banner_2 hlBot_banner_1 hlBot_banner_1

[Poradnik] Jak działa fishbot?/How does fishbot work?


Patryczku

Recommended Posts

  • Moderators

250px-Flag_of_Poland_(normative).svg.webp
Jak działa fishbot?

Spoiler

fb.png
Wartości podane na screenshocie są tylko dla przykładu zalecam nagrać/wpisać własne sprawdzone wartości
Każda postać i płeć ma inny czas animacji zarzucania wędki przez co nagrania zrobione na ninjy kobiecie mogą nie działać na wojowniku mężczyna

Jak działa funkcja nagraj?
Dzięki tej funkcji zamiast wpisywać "na oko" wartości w funkcje i liczyć na to że może się nadają możemy nagrać jak ręcznie łowimy, im więcej razy łowimy podczas nagrywania tym bardziej trafne wartości w funkcjach będą, krótko mówiąc najlepiej połowić chwile jakbyśmy normalnie łowili (bez żadnych długich przerw pomiędzy rozpoczęciem kolejnego łowienia) i później najwyżej dostosować niektóre wartości. Zanim użyjemy funkcji nagrywaj, trzeba dodać przynętę.

Widełki (Minimalnie - maksymalnie)
Każda funkcja posiada widełki pomiędzy jakimi czasami ma wykonywać daną rzecz, dzięki temu jeśli serwer posiada logi od łowienia będzie wyglądać to bardziej naturalnie niż jakby to były takie same czasy przy każdym łowieniu. Wszystkie czasy są liczone w sekundach.

Szansa na pomylenie się (w %)
Funkcja odpowiedzialna za szanse na pomylenie się podczas łowienia, liczbe którą tam wpiszemy będzie liczyć w procentach.

Kliknięcia po pojawieniu się dymku/komunikatu 
Po jakim czasie od pojawienia się dymku/komunikatu postać ma zacząć klikać spacje.

Odstęp pomiędzy kliknięciami 
Funkcja odpowiedzialna za odstęp pomiędzy określonymi kliknięciami.

Czas przed kolejnym łowieniem 
Funkcja odpowiedzialna za odstęp pomiędzy rozpoczęciem kolejnego łowienia.

Czas do użycia przynęty 
Funkcja odpowiedzialna za używanie przynęty. Kluczowe jest to żeby te czasy były mniejsze niż czas przed kolejnym łowieniem. Zalecane jest używać wartości powyżej sekundy (1.xx - 2.xx)

Przynęta
Do tego okienka dodajemy przynęte którą chcemy używać podczas łowienia.

Zastopuj gdy nie ma przynęty

Zastopuj gdy ekwipunek jest pełny

Przykład nagrywania w fishbocie
Na nagraniu można zobaczyć jak to działa, wartości na bieżąco się zmieniają podczas tego jak ręcznie łowimy, jedyne wartości które trzeba zmienić po wykonaniu nagrana to czas do użycia przynęty, te wartości najpewniej samo nagranie nam ustawi poniżej sekundy (0.xx), trzeba to zmienić na wartość powyżej sekundy (1.xx). Jeśli będziemy robic duże przerwy pomiędzy łowieniem to nagranie również ustawi wysokie czasy przed kolejnym łowieniem.

 

_______________________________________________________________

Serwery na których działa fishbot

data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==Flag_of_the_United_Kingdom.svg.webp
How does fishbot work?

Spoiler

 fb.png
The values given in the screenshot are only for example, I recommend that you record/enter your own checked values
Each character and gender has a different casting animation time, so recordings made on female ninja may not work on male warrior

Recording function
This function allows you to record how you manually fish and fills in the values based on the way you fish, the longer you record for the better and more "realistic" the values will be. Basically, to get the best results fish manually for a while (without taking long breaks between fishing) and tweak some settings if needed. Before using the record function, you need to add a bait.

Values (Minimum - Maximum)
Each function has minimal and maximum time values, it executes the given action between the selected time values, thanks to this, if a server has fishing logs it will look more legitimate as every value will be different. All of the values are set in seconds.

Chance of being wrong (in %)
This function is responsible for the chance of making a mistake while fishing, the number we enter is measured in percentages.

Clicks after Fish emote/message appears
How long the character waits to start clicking space after the fish emote/message appears

Wait between clicks
Function responsible for wait time between each click.

Wait time before fishing again
Function responsible for the wait time between starting fishing again.

Wait time to use bait 
Function responsible for using the bait. The time values set for this have to be lower than time values set for "Wait time before fishing again". We recommend to use values above a second (1.xx-2.xx)

Bait
This is the slot for our bait, add the bait you want to use for fishing.

Stop when no bait

Stop when inventory is full

Example of using the recording function
On the recording below you can see how the function works, the values are constantly changing while we continue to fish manually, after finishing recording we need to change the values in "Wait time to use bait" as it will most likely set a value below a second (0.xx) which will not work. If we take long breaks between fishing then the recording will also set high time values for "Wait time before fishing again"

 

_______________________________________________________________

List of servers that have fishbot can be found here:

 

  • Plus 4
  • Love 4
Link to comment
  • Patryczku changed the title to [Poradnik] Jak działa fishbot?/How does fishbot work?
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...